Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 23.02.2018 08:38:18 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
 1. neděle postní „B“                              18. února 2018
 
 
Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na Velikonoce.
Je to doba velkého cvičení, jak bojovat s pokušením. Každý den nás život staví
před stále nová pokušení – ke zlému smýšlení, mluvení, jednání. Mnohokrát za den
se musíme vždy znovu rozhodovat mezi dobrem a zlem. Litujme upřímně každé prohry.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí
18.00 hod.  
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod.
Neděle
  9.00 hod.
 
Slavnosti, svátky a památky
Ve čtvrtek
22.02.
je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
 
Postní almužna
Almužna má být provázena modlitbou a postem. Princip „Postní almužny“ je velmi jednoduchý:
V sakristii našich kostelů si můžete vyzvednout papírové skládací kasičky.
Kdo se do této akce zapojí, ať si během postní doby odkládá do kasičky
vždy takovou částku peněz, která nějak charakterizuje jeho sebezápor.
 
Na Květnou neděli kasičky shromáždíme v kostele a s obětními dary přineseme k oltáři.
Tyto postní peníze věnujeme na studnu ve vesnici Dila (Čad - Afrika).
Každý se ale může rozhodnout sám, jak tyto uspořené prostředky využít
a to i třeba uvedením účelu na krabičce.
 
Modlitba růžence
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny před mší svatou.
Svatý otec František nás vybízí k modlitbě růžence za potřeby současného neklidného světa.

Modlitba růžence v kostele sv. Václava
Modlitba růžence je v kostele sv. Václava (kromě středy a pátku) v 17.30 hod..

 
Křížová cesta
Křížová cesta je u Pankráce ve středu      v 17.30 hodin
     v Nuslích     v   pátek        v 17.30 hodin
           
 
Přejeme Vám požehnaný týden.
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist