Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.04.2018 21:47:36 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
4. nedělě velikonoční „B“                                            22. dubna 2018
neděle „DOBRÉHO PASTÝŘE“
 
 
Dnes se nám Pán Ježíš představuje jako dobrý pastýř všech oveček světa.
Ne tedy jen někteří, jen nějaká elita, ale my všichni pokřtění jsme Bohem pozváni
k následování Dobrého Pastýře – Ježíše. A po vzoru Ježíšově máme být všichni
dobrými pastýři těm, kteří žijí kolem nás. Postavme se v duchu před Pána,
našeho Pastýře a prosme ho v pokoře o pomoc.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Pondělí 18.00 hod.
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod. mše svatá
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
V   pondělí 23.04. je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
V   úterý 24.04. je památka sv. Jiří, mučedníka.
Ve středu 25.04. je památka sv. Marka, evangelisty.
V   sobotu
28.04.
je památka sv. Petra Chanela,kněze a mučedníka.
 
Repatriace kardinála Josefa Berana                                                                           
Státní delegace s našimi biskupy přivezla v pátek 20. dubna do Prahy ostatky kardinála
Josefa Berana, který dosud spočíval vedle papežů v podzemí chrámu sv. Petra a Pavla v Římě.
 
Rakev s ostatky kardinála Josefa Berana bude vystavena k veřejné úctě v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě do pondělí 23. dubna, kdy bude po večerní bohoslužbě
v 18.00 uložena do nově zřízeného sarkofágu. Více informací na www.apha.cz
 
Předmanželské ohlášky
Svátost manželství mají v úmyslu uzavřít Jakub Vaněček, V Horkách 1735/21, Praha 4 – Nusle
a Lucia Kuklicová, Čergovska 26, Prešov, Slovenská republika
 
Modlitba růžence v kostele sv. Václava
Modlitba růžence je v kostele sv. Václava každý den (kromě středy) v 17.30 hod..
 

Přejeme Vám požehnaný velikonoční týden.


Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist