Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 19.09.2017 22:42:43 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
 
24. neděle v mezidobí „A“                                                17. září 2017
 
Snad největším poselstvím bible člověku je zpráva o Bohu, který odpouští.
O Bohu, který miluje i člověka, jenž hřeší. O Bohu, který ví o lidské slabosti.
Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal, aby ho neomlouval a nekrášlil.
Boží trpělivost čeká, až pochopíme, jací máme být, co Bohu dlužíme. A není toho málo,
co Bohu dlužíme: sami sebe, sami sebe takové, jaké nás Bůh chtěl mít, když nás stvořil.
Pojďme prosit o milost, abychom rozpoznali svou pravou tvář.
Pojďme teď doznat, že všichni jsme hříšníci.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.  
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod.
Neděle
  9.00 hod. 
 
Slavnosti, svátky a památky
V   úterý
19.09.
je památka sv. Januária, biskupa a mučedníka.
Ve středu
 
20.09.
 
je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
Ve čtvrtek
21.09.
je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
V   pátek
22.09.
je památka sv. Mořice a druhů.
V   sobotu
23.09.
je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 
Modlitba růžence
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny před každou mší svatou.
Svatý otec František nás vybízí k modlitbě růžence za potřeby současného neklidného světa.
 
Přejeme Vám požehnané dny.
 
 

 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist