Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.08.2018 21:50:23 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
19. neděle v mezidobí „B“                                   12. srpna 2018
 
Dnes nás chce slovo Boží obohatit o zkušenost na první pohled zarážející,
ale ve skutečnosti o vpravdě radostnou zvěst: Boha potkáš zpravidla ne tam,
kde ho vyhlížíš, ale spíš tam, kde to nejméně tušíš. Pojďme se postavit před
Boží tvář s pokornou lítostí nad svou malověrnost. Volejme vstříc přicházejícímu
Pánu Ježíši: Smiluj se nad námi, Pane.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Neděle
  9.00 hod. mše svatá
 
Slavnosti, svátky a památky
V pondělí
13.08.
je památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků.
V   úterý
14.08.
je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
Ve středu
15.08.
je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
V   čtvrtek
16.08.
je památka sv. Štěpána Uherského.
 
Modlitba růžence  
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny před mší svatou.
Svatý otec František nás vybízí k modlitbě růžence za potřeby současného neklidného světa.
 
Bohoslužby během prázdnin
Od neděle 22. července do neděle 19. srpna dochází ke změně pořádku bohoslužeb.
Mše svaté budou jen v sobotu a v neděli!
Všechny změny najdete ve vývěsce a také na www.farnostnusle.websnadno.cz
 
V případě pohřbu či k nemocnému se obraťte na P. Jana Patu.
Kontaktmob: +420 733 741 003, e-mail: jpata@atlas.cz
 
 
Přejeme Vám požehnané prázdniny a příjemnou dovolenou.
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist