Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 19.11.2017 08:45:44 

Farnost sv. Václava v Nuslích

Aktuální ohlášky
33. neděle v mezidobí „A“                                           19. listopadu 2017
DEN BIBLE
 
Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem. Bude k nám mluvit.
Přijde mezi nás. Proto se nejprve utišme a upokojme, abychom jeho hlas nejen zaslechli,
ale i pochopili. Volejme k němu o pomoc.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Václava – Praha 4 - Nusle
Úterý
18.00 hod.  
Čtvrtek
18.00 hod. po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace
Pátek
18.00 hod.
Sobota
18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Neděle
11.00 hod.
 
Mše svaté v tomto týdnu v kostele sv. Pankráce – Praha 4 - Pankrác
Středa
18.00 hod.
Neděle
  9.00 hod. 
 
Slavnosti, svátky a památky
V   úterý
21.11.
je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Ve středu
22.11.
je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Ve čtvrtek
23.11.
je památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.
V   pátek
24.11.
je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků.
V   sobotu
25.11.
je památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.
V   neděli
26.11.
je slavnost Ježíše Krista Krále.
 
Modlitba růžence v kostele sv. Václava
Modlitba růžence je v kostele sv. Václava každý den (kromě pondělí) v 17.30 hod..
Celý listopad se modlíme za všechny zemřelé.
 
Předvánoční úklid kostela
Předvánoční úklid kostela proběhne v Nuslích v sobotu 25. listopadu 2017 od 9 hodin
a na Pankráci v sobotu 2. prosince 2017 od 9 hodin.
Každá pomoc je velice vítaná a předem za ni upřímně děkujeme. Kdo můžete, přijďte.
 
Závěr církevního roku
Příští neděli je již slavnost Ježíše Krista Krále, je to poslední neděle církevního roku.
 
 
Přejeme Vám požehnaný týden.
 

Farní knihovna

je k dispozici ve farní klubovně u kostela sv. Václava, neváhejte využít zapůjčení knih.

TOPlist